เครื่องสูบน้ำใสแบบจุ่มน้ำ
เครื่องสูบน้ำใสแบบจุ่มน้ำ (FHP series)ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเป็นช่วงสลับกับการตกตะกอน (Sequencing batch aeration activited sludge process,SBR) ถังเติมอากาศและถังตกตะกอนจะถูกออกแบบให้อยู่ในถังเดียวกัน ในขณะที่มีการหยุดเครื่องเติมอากาศ ตะกอนจะค่อยๆจมตัวลงสู่ด้านล่าง ด้านบนจะเป็นน้ำใส ซูรูมิออกแบบเครื่องสูบน้ำใสแบบจุ่มน้ำ เพื่อใช้งาน ในระบบดังกล่าว โดยเครื่องสูบน้ำใสจะมีเซนเซอร์วัดความใสของน้ำ ด้านบนคอยควบคุมการทำงานของเครื่องสูบ เมื่อเซ็นเซอร์พบว่าน้ำ ด้านบนมีความใสเพียงพอต่อการระบายลงสู่แหล่งน้ำ เซ็นเซอร์จะสั่ง การให้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำใสออกจากถังเติมอากาศทันทีและเมื่อระดับ น้ำลดลงน้ำในระดับถัดลงไปจะยังคงขุ่นอยู่เนื่องจากตะกอนยังจมตัวลง ไม่ถึงก้นถัง เซ็นเซอร์ก็จะสั่งให้เครื่องสูบหยุดการทำงานเป็นวัฎจักร เช่นนี้เรื่อยไป ทำให้ไม่จำเป็นต้องคอยเปลี่ยนระดับน้ำในการสูบออก โดยอาศัยพนักงานควบคุมเป็นผู้ตรวจสอบความใสของน้ำก่อนปล่อยน้ำ เช่นในอดีตอีกต่อไป โดยเซ็นเซอร์ดังกล่าวสามารถปรับตั้งให้อ่านค่า ความใสได้ในช่วงที่กว้าง ทำให้เลือกปรับความใสได้หลายค่าตามความ ต้องการ นอกจากนี้ระดับยังมีการออกแบบให้สามารถทำความสะอาด หัวเซ็นเซอร์ได้ทุก 4-6 ชั่วโมง เพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถอ่านค่าได้ ถูกต้องตลอดการใช้งาน 


Visitors: 103,569