เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มน้ำ

เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มน้ำ ( TR, TRN, BER series)เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มน้ำที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับระบบบำบัด น้ำเสียโดยตรง สามารถให้ออกซิเจนแก่น้ำเสียพร้อมกับการกวนผสม อย่างทั่วถึงทั้งแนวราบและแนวดิ่งในบ่อเติมอากาศ ใช้ได้ทั้งถังกลมและ สี่เหลี่ยม ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีห้องเก็บเครื่องจักร เสียงไม่รบกวนสามารถเพิ่ม- ลดปริมาณอากาศ ขนาดฟองอากาศ และ ระยะในการกวนผสมด้วยวาล์วปรับปริมาณอากาศที่อยู่ด้านบนบ่อ สามารถใช้กับงานน้ำเสียได้ทุกประเภททั้งโรงแรม อาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มีให้เลือกมากถึง 27 รุ่น ขนาดตั้งแต่ 0.75-22 กิโลวัตต์ (1-30 แรงม้า)


Visitors: 102,327