เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ชนิดไหลตามแกน

 

 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ชนิดไหลตามแกน (SSP, TRN series)เป็นเครื่องสูบน้ำที่เน้นการสูบน้ำในปริมาณมาก เหมาะกับงานป้องกัน น้ำท่วม การสูบระบายน้ำฝน การสูบน้ำเพื่อการชลประทาน เขื่อน ฯลฯ มีให้เลือกทั้งรุ่นมาตรฐานและออกแบบเป็นพิเศษตามความต้องการ เฉพาะงาน ประสิทธิภาพสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ การติดตั้งสะดวก รวดเร็ว มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 7.5-300 กิโลวัตต์ (10 - 400 แรงม้า) ขนาดท่อ ตั้งแต่ 400 -1,500 มิลลิเมตร ความสามารถ ในการสูบ 250-6,000 ลิตรต่อวินาที


Visitors: 103,938